Prevajanje Moodla

-

Kliknite na povezavo http://lang.moodle.org/, če želite odpreti vir.