Prevod Moodle 1.9.4 (COKS, marec 2009)

Prevod za verzijo 1.9.4, ki je nastal v okviru dejavnosti Centra odprte kode Slovenije v marcu 2009. Prevod je nadgradnja prevoda verzije 1.8.2, avtorja dopolnitev sta Alja Sulčič in Jan Isakovič.