-- Ura -- Vsebina/Content -    
9.00–9.10 Otvoritev konference/Conference opening
9.10–10.10 Plenarni del
Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, Andrej Flogie, ZAMS Maribor
Arnes, e-šolska torba in Moodle, Tomi Dolenc in Janko Harej, Arnes

10.10–10.40

Od uporabnikov do soustvarjalcev spleta, Rok Samsa in Matej Priteržnik, Mozilla Slovenija

10.40–11.00 Odmor/Break

11.00–12.30

Moodle and MOOCc in educationa and business – International session

Session chair: Maja Dimc

Supporting educational, business and administrative processes with Moodle, the case of the synergy project

Łukasz Wiechetek, Faculty of Economics, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Moodle as a MOOC environment to train teachers on Learning Design methodologies (online)

Carles Fernandez, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain

From a community of practice perspective learning in a MOOC can be a lonely process

Christina Preston, MirandaNet Fellowship, Universty of Bedfordshire, The United Kingdom

Sarah Younie, MirandaNet Fellowship, Universty of De Montford, The United Kingdom

       Ian Lynch, MirandaNet Fellowship/ Ingots, The United Kingdom (online)

       Patricia Charlton, MirandaNet Fellowship/London Knowledge Lab, Institute of Education, The United Kingdom (online)

12.30–12.50 Odmor/Break

12.50–13.35

Od uporabniškega vmesnika do projektnega vodenja

Moderator: Benjamin Lesjak

Prevajanje 2.0, Mitja Podreka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Baza podatkov v Moodlu kot učinkovita podpora v sistemu vodenja kakovosti in notranjih presoj, Iztok Slejko, VSŠ Postojna

Projektno vodenje z Moodlom, Maja Vičič Krabonja in Kristijan Perčič, Zavod Antona Martina Slomška Maribor

13.35–15.00 Odmor za kosilo

15.00–15.45

Od osnovne do visoke šole

Moderator: Mitja Podreka

Spletna učilnica pri pouku fizike v osnovni šoli, Dušan Klemenčič, Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Uvedba e-izobraževanja v policiji, Alenka Švab Tavčar, Policijska akademija

Prenova e-učilnice na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, Mateja Škornik in Andreja Nareks, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

15.45–16.00 Odmor/Break

16.00–16.45

Moodle na univerzi

Moderator: Viktorija Florjančič

Institucionalni pristop vpeljave kombiniranega učenja v visokošolsko institucijo, Mitja Dečman, Manica Danko in Janez Stare, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Uporaba spletne učilnice Moodle za podporo diferenciaciji/individualizaciji v dodiplomskem izobraževanju, Nada Žnidaršič, Jožica Murko Bulić, Polona Mrak in Jasna Štrus, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakultete

Primeri dobrih praks pri uporabi e-izobraževanja, Boštjan Žvanut in Patrik Pucer, Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvene vede

16.45–17.00 Odmor/Break

17.00–17.45

Izzivi odprtega izobraževanja

Moderator: Benjamin Lesjak

Moodle kot programsko okolje za MOOC, Viktorija Florjančič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Zagotavljanje verodostojnosti identitete uporabnika e-izobraževanja, Maja Dimc, Ministrstvo za obrambo RS

Diskusija....

17.45–18.30

Okrogla miza: Avtorske pravice in odprto izobraževanje

Moderatorji: Elizabeta Zirnstein, Benjamin Lesjak in Katarina Krapež, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

18.30 Zaključek konference

Organizator si pridržuje pravico do sprememb. Zadnji popravki: 23. 6. 2014

Last modified: Thursday, 26 June 2014, 10:05 AM