General forums

Forum Description Discussions
Forum novic
Splošne novice in najave
9
Družaben forum

Omogoča druženje, razpravljanje, izmenjavo mnenj, podajo predlogov...

0

Learning forums

Topic Forum Description Discussions
Informacije o konferenci Moodle.si Dodatne informacije o konferenci

V kolikor so kakšne nejasnosti glede konference (sodelovanje, predstavitev, lokacija ipd)

0
Conference information for international guests Discussions about the conference

You can use this forum to post additional questions and thoughts about the conference in English.

0