Splošni Moodle.si forum

 
 
Slika od Marija Žveglič
Odg: Moodle v primerjavi z drugimi učnimi okolji
od Marija Žveglič - Wednesday, 14. March 2007, 12:18 PM
 

Pridružujem se vašim argumenotom za izbor učnega okolja - in dodajam, iskali smo okolje, kjer bomo lahko učinkovito dosegli cilje pouka slovenščine na daljavo. Izzivi sodobnega lokalno-globalnega sveta glede učenja in poučevanja slovenščine na daljavo in kompetenčnega pristopa pri poučevanju so vse večji. Težko je najti "orodje", ki bo sorazmerno preprosto za uporabnika, hkrati pa dovolj kompleksno, da bi pouk lahko organizirali v skladu z značilnostmi izobraževalnega procesa, tako po organizacijski kot vsebinski plati. Zaenkrat smo zadovoljni ... najnovejši "dosežek" je sestanek s starši na daljavo na forumu.